Fin-fina västkustbilder från

Smögen     Kungshamn     Väjern


Här finns tankar med sociala och politiska reflektioner,
men reflektioner som kan spegla folkligt inflytande,
kanske också bristen på inflytande, i svensk samhällsutveckling,
klimatutveckling
och politik.Make your choice

            
Välja eller inte välja
framtid 

Who is Putin? 

 
  … and what is going on?  
  https://www.bbc.com/news/world-60525350
 
     . . . som blodiga terrorister?  
  Rättvisa – Orättvisa – Extremism – Tyranni –  Diktatur & Terrorister
 
   A Russian Voice & Putin

Russian leader turn the clock back to an era in which journalists are arrested

       SlavaUkraini! -Putin haslost it

        
     
   
Trump in NYC problems January 2024
  Federal judge postpones Trump’s March trial on charges of plotting to overturn 2020 election | PBS NewsHour  
Trump and his businesses received millions while he was president of the U.S.A.
  Trump in NYC problems… January 2024
 
  Foreign governments spent millions at Trump businesses …  
  Fraud Trial Jan 2024 NY   
  Trump and his businesses received millions while he was president of the U.S.A.  
  Foreign governments spent millions at Trump businesses …  
  Fraud Trial Jan 2024 NY  
 

Trump & problems?

 


Money, gambling & Las Vegas. . .Strunt och Okunskap
 eller Snille och obegränsad tillgång till makt?
 (religion, militär och kapital?)
Hur kunde detta en gång ske, och uppmuntras?
Gränsar detta också till okunskap eller är det bara tradition?
... eller handlar allt ”bara” om pengarna,
och den eventuella tillgången på just detta,
pengar (kapital)?
vad är annars den rimliga förklaringen till sakernas tillstånd?

... och vad du kanske inte visste om Donald Trump och konsten att ljuga...
Här kan du både se & höra ett och annat


  


 


 

 

 

 

 


 

 

-Är detta självklart för dig, eller är det "bara" självförklarande?

 

 

  

 

 

 

 


          


 

Quotes by Mark Twain


 Congress and Politics

 "An honest man in politics shines more there than he would elsewhere."
 "An honest man in politics shines more there than he would elsewhere."
 "An honest man in politics shines more there than he would elsewhere." Stupid People, Ignorance and Foolishness

 "Never argue with stupid people.
 They will drag you down to their level
 and then beat you with experience."


 "It's easier to fool people
 than to convince them that they have been fooled."


The more I learn about people, the more I like my dog."


 

  

 

 

 
Sanitizing is really needed here, big time.
Republicans would have to clean one or two chairs,
from what has been disclosed already.

Unfairly or cynically using another person or group for profit or advantage

cannot, and should not, be the main purpose of modern US politics
.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Debatt, och tankar i tiden
Här finns tankar med sociala och politiska reflektioner,
men reflektioner som kan spegla folkligt inflytande,
kanske också bristen på inflytande,
i svensk samhällsutveckling,
klimatutveckling
och politik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budskap   Folkhemmet Sverige 2013     Folkhemmet Sverige 2013   Budskap

Debattinlägg dec 2014   Kejsaren är naken     Kejsaren är naken   Debattinlägg dec 2014

Baloney & The Holy Ghost   Religion & Verklighet     Religion & Verklighet   Baloney & The Holy Ghost

En svensk kultur   Dagspolitik 2018     Dagspolitik 2018   En svensk kultur

 

 

 


 

 

 

 

 
Vem tycker inte om Kalle Anka? 

 

 

 

 

 Kriminalvård i USA

Pga hur materialet har blivit sparat och kopierat tidigare...
Börja med tidningen KRIMINALVÅRDEN Nr 1 1978 (kopians sidor 5-8)
därefter läser du KRIMINALVÅRDEN Nr 2.

Då du har läst artiklarna kan du fundera på hur dessa artiklar togs emot
av dåvarande styrelsen (KVS, Kriminalvårdsstyrelsen)
och vilka eventuella lärdomar som efterföljande ledningsgrupper har gjort.
Både i de federala och delstatliga anstalterna så avgörs både verksälld strafftid
och de lokala förvaringsförhållandena av hur den intagne uppför sig,
 men också i vilken utsträckning han eller hon deltar i utbildning och undervisning.
Många anstalter har yrkesutbildningar som ger yrkesbehörighet i det civila.
Här kan du bl a läsa om detta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Section of A's LimitedSwedish & English Obstacles
som
Å - Ä - Ö


A B S O L U T


Sweng MixEnglish Basics 1
Logistics
http://örn.net/
Dikter, Lyrik, Poesi & Lyrics and  Poetry

Ordlista Ordlistor  -  Glossary Glossaries

Swedish - svenska - English
AUSTRALIA EL PASO  -  DALLAS   -  IRELAND  -  LONDON   -  SAN FRANCISCO  -  SMÖGEN  -  ÖREBRO SLOTTOrdlista Ordlistor  -  Glossary Glossaries

Swedish - svenska - English
 
© Swengelsk, KB ®
webmaster